Penulisan Laporan Tahunan Berwibawa

Firman Allah

“Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, “Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?” Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.”

At Taubah | 9 : 124

Penulisan Laporan Tahunan Berwibawa

Kursus Laporan Tahunan khas untuk membangun penulisan berwibawa untuk rujukan pemegang taruh dan pelanggan. Setiap tahun, beribu-ribu laporan tahunan dihasilkan oleh pelbagai kategori organisasi sama ada organisasi berteraskan keuntungan ataupun sebaliknya. Ada sebahagian yang menerbitkan laporan tahunan khusus bagi menjelaskan prestasi dan perkembangan organisasi kepada kumpulan pemegang saham. Ada sebahagiannya pula menerbitkan laporan tahunan sebagai instrumen penyaluran maklumat mengenai aktiviti yang dijalankan oleh organisasi. Ada sebahagiannya pula menerbitkan laporan tahunan sekadar untuk memenuhi rutin tahunan organisasi semata mata.

Namun, apakah peranan laporan tahunan yang sebenarnya? Adakah ia sekadar hanya instrumen untuk menjelaskan perkembangan dan prestasi kewangan organisasi semata-mata? Adakah laporan tahunan itu dipandang sebagai satu bahan pembacaan yang berkualiti oleh kalangan pembaca signifikan ataupun pembaca umum? 

Realitinya, peranan sebenar laporan tahunan bukan sekadar itu. Walaupun ia adalah penerbitan rutin tahunan organisasi namun ia dapat dimanfaatkan lebih daripada sekadar instrumen penyaluran maklumat perkembangan kewangan dan aktiviti semata-mata. 

Bengkel ini diwujudkan atas inisiatif untuk membantu organisasi yang berhasrat bagi menghasilkan laporan tahunan berwibawa. Ia bukan sahaja dapat digunakan sebagai instrumen penyaluran maklumat kepada umum namun ia juga dapat memberikan pulangan dalam bentuk kepercayaan kepada jenama organisasi terbabit.

Justifikasi

Bengkel Penulisan Laporan Tahunan  Berwibawa ini adalah bengkel komprehensif mengenai laporan tahunan berdasarkan kajian dan pengalaman mengendalikan latihan dalam bidang penerbitan buku di pasaran buku Malaysia. Sememangnya tidak mustahil untuk menghasilkan laporan tahunan yang berkualiti tinggi dan berwibawa asalkan ia dipandu dengan teknik dan langkah yang betul. Laporan tahunan sewajarnya tidak dipandang remeh kerana ia adalah bentuk penerbitan tahunan yang dapat membantu meningkatkan kualiti penjenamaan organisasi seandainya ia dimanfaatkan sebaik mungkin.

HASIL PEMBELAJARAN

Program ini adalah khusus untuk para pegawai yang terlibat dengan penulisan laporan tahunan untuk organisasi. Objektif kursus adalah untuk:

  • Mendedahkan rahsia dan teknik penghasilan sebuah laporan tahunan yang mencerminkan imej positif organisasi, menjadi alat penjenamaan yang berkuasa dan bahan penceritaan yang sedap dibaca oleh kumpulan sasaran utama.

  • Melatih pihak yang berkenaan untuk melihat proses penghasilan laporan tahunan secara menyeluruh dan komprehensif menggunakan pendekatan yang praktikal mengikut kapasiti dan kemampuan organisasi.

  • Memberikan panduan langkah demi langkah daripada proses percambahan idea dan pengumpulan bahan berkaitan sehingga proses akhir sebelum laporan tahun dihantar kepada percetakan.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

ipptar
jpk
rtm
japen
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top