Negosiasi Menang-Menang® | Kursus Kemahiran Berunding Gaya Negotiator Super

Firman Allah

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. ”.

An Nisa' | 4 : 9

Negosiasi Menang-Menang®

Kursus Kemahiran Berunding khusus untuk pemimpin dan kumpulan eksekutif. Kebanyakan orang melihat bahawa dalam sesuatu proses perundingan atau negosiasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Pada perspektif Negotiator Super ia sebenarnya perkara sebegini tidak wujud. Apa yang sebenarnya berlaku dalam situasi sebegini adalah keadaan kedua-dua pihak menjadi kalah.

Negotiator ataupun jururunding yang efektif adalah individu yang dapat mewujudkan keputusan menang-menang. Mereka memastikan sesiapa sahaja yang terbabit di dalam sesuatu negosiasi didengari dan prosesnya berlangsung atas suatu prinsip dipersetujui bersama.

Negotiator Super beroperasi dengan suatu sistem kepercayaan bahawa sesiapa sahaja yang beredar daripada meja perundingan akan berpuas hati. Mereka percaya ada perkara yang lebih baik berlaku di sebalik meja perundingan. 

Negotiator Super adalah sebuah mindset dan boleh juga dikatakan sebagai ‘buah kilas’. Individu selalunya tersekat dalam sesuatu kedudukan yang mana mereka sukar untuk menjadi fleksibel. Kursus KEMAHIRAN PERUNDINGAN: Berunding Gaya Negotiator Super membenarkan sesiapa terbabit di dalam proses negosiasi akan mendapat kepuasan berdasarkan keperluan dan kehendak masing-masing.

Dalam program ini, para peserta akan mempelajari kemahiran komunikasi yang diamalkan oleh negotiator atau jururunding terhebat dunia. Proses memodelkan yang terbaik menjadikan para peserta mempelajari kaedah memperoleh apa yang dikehendaki tanpa ‘menyerahkan diri’. Ia berlangsung tanpa merosakkan hubungan dua hala dengan mereka yang terbabit.

Bagaimanakah untuk menjadikan kedua-dua pihak menang? Kedua-duanya akan menang apabila kedua-dua pihak dapat menerima situasi perlu memihak. Program ini direka untuk mengajar para peserta membuat persediaan, mendengar dan berkomunikasi cara efektif.

‘Buah kilas’ negosiasi berkesan ini akan membawa para peserta melangkaui konflik dan mewujudkan hubungan baik yang hebat. Fahaman lama yang menggunakan kaedah  negosiasi menggunakan kekerasan adalah fahaman lapuk dan tidak bersesuaian dengan masa kini. Para peserta akan mempelajari strategi spesifik dan pola bahasa yang akan membuat negotiator paling tegar pun akan menyerah diri.

4 Langkah Menjadi Negotiator Super

Kami membahagikan proses berunding berkesan meliputi 4 langkah iaitu:

Langkah 1

Menyediakan Kerangka Kerja Perundingan

Langkah 2

Mengenal Pasti Isu yang Mahu Diketengahkan

Langkah 3

Proses Negosiasi Berkesan

Langkah 4

Membina Persetujuan dan Persefahaman

Hasil Pembelajaran

Program ini direka bentuk khusus dengan menggabungkan beberapa ‘alat’ komunikasi berasaskan Neurolinguistic Programming dengan strategi para negotiator hebat di dunia dalam memastikan proses perundingan dalam situasi menang-menang. Para peserta yang hadir akan dapat:

 • Mewujudkan cara berfikir menang-menang.

 • Membuang persepsi berkaitan perkara lama yang berbangkit.

 • Mengasingkan individu dengan masalahnya.

 • Mengenal pasti pola negosiasi diri.

 • Mengenal pasti situasi sebenar sesuatu isu secara tersurat dan tersirat.

 • Bersedia untuk berunding secara berkesan dengan sesiapa sahaja.

 • Mewujudkan dan mengekalkan hubungan baik yang mendalam dan untuk jangka masa panjang.

 • Mendengar dalam keadaan sepertimana orang lain merasakan kita mendengar sepenuhnya.

 • Menangani sesuatu isu dengan efektif walaupun dengan mereka yang suka membuli dan menjengkelkan.

 • Membezakan cara negosiasi lama dan baru.

 • Mewujudkan perjanjian mengenai prinsip daripada awal perundingan.

 • Mengenal pasti kaedah dan taktik menangani konflik.

 • Membangunkan strategi berfikir di luar kotak.

 • Mengendalikan secara berkesan semua aspek kehidupan.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

cidb
maiwp
jais
tnb
upsi

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top