Pengurus Pejabat Efektif | Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat

Sabda Rasulullah SAW

“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang jika apabila kamu melakukan sesuatu tugasan, maka kamu akan melakukannya dengan itqan (Tekun)”

Hadis Riwayat At Tabrani

PENGURUS PEJABAT EFEKTIF

Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat Efektif untuk Organisasi Kerajaan dan Swasta. Malaysia semakin hari semakin dekat dengan tahun 2050, tahun sasaran bagi mencapai status negara maju daripada segenap aspek. Dalam konteks ini, sasaran itu perlu disusuli dengan tindakan bagi memastikan semua jentera dalam negara bergerak ke arah sasaran yang sama. Salah satu komponen penting dalam proses menilai dan meningkatkan keupayaan negara menjadi negara maju adalah daripada aspek keberkesanan sistem pengurusan sama ada melibatkan sektor swasta mahupun kerajaan.

Antara aspek yang seharusnya diberikan tumpuan adalah keberkesanan penyampaian perkhidmatan, pengurusan organisasi yang cekap dan pengurusan integriti serta tahap komunikasi yang lebih tersusun sama ada ia dalam aspek komunikasi bertulis ataupun lisan.

Menyedari hal ini, Pihak FINE Training Academy Sdn Bhd Mengambil inisiatif untuk membantu organisasi yang berhasrat untuk memperkasa tahap pengurusan dengan sistem yang lebih tersusun dan teratur bagi memastikan tahap pengurusan yang bercitra antarabangsa dan setanding dengan negara maju.

HASIL PEMBELAJARAN

Program ini dibangunkan khas untuk para pentadbir dan pengurus pejabat di organisasi kerajaan mahupun swasta bagi meningkatkan kompetensi dalam mengurus dan mentadbir pejabat. Objektif kursus adalah untuk

  • Mendedahkan asas-asas pengurusan pejabat yang berkualiti.

  • Melatih pegawai dan staf organisasi supaya memiliki kemahiran tataberbahasa yang sesuai bagi penampilan kecantikan dan ketampanan sosial yang baik dalam organisasi.

  • Memberi pengetahuan asas tentang pengurusan pentadbiran sesebuah organisasi awam yang berkualiti

  • Memperkasa pengurusan pejabat dari aspek pentadbiran pejabat, sumber manusia, bekalan dan juga perkhidmatan

  • Memastikan sistem penyampaian yang berkesan samaada komunikasi sosial mahupun formal

  • Menjadi agen maklumat dua hala (pihak pengurusan dan juga kakitangan)

  • Menjadi pengurus pejabat yang cekap, berintegriti dan berketrampilan.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

instun
kpt
airselangor
ppum
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top