Pemasaran Komprehensif di Media Sosial untuk Organisasi Awam dan Swasta

Firman Allah

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.

Al-Baqarah | 1 : 42

Pemasaran Komprehensif di Media Sosial

Kursus Pemasaran Media Sosial (SMM) ini dibangunkan untuk membantu para pegawai menjalankan tugasan berupa gerak kerja aktif menghubungkan diri, organisasi dan khalayak yang membentuk kepada rangkaian sosial yang menaikkan pengaruh.

Pengurusan risiko disebabkan maklumat yang terputus, keenggan pelanggan melayari laman rasmi dan krisis komunikasi negatif yang viral dapati ditangani melalui perencanaan kandungan sosial yang persepsi positif.

Dengan mengenalpasti beberapa aplikasi media sosial yang digunakan pelanggan, maka organisasi dapat merancang kesinambungan mesej dari satu aplikasi ke satu aplikasi lain agar faktor kawalan dapat berlaku.

HASIL PEMBELAJARAN

Program ini adalah khusus untuk para pegawai yang terlibat dengan kerja lapangan yang memerlukan pelaporan segera. Ia menggabungkan teori dan praktikal di lapangan. Tujuan kursus ini adalah untuk

  • Peserta dapat menyusun gerak kerja di media sosial secara berjadual dan terancang.

  • Peserta berupaya mengendalikan lambakan mesej menjadi satu mesej berpengaruh ke atas pembaca dan membina pengaruh ke atasnya.

  • Peserta berjaya mengawal risiko dari awal melalui kempen persepsi seawal mungkin dan membina kesetiaan pelanggan melalui kredibiliti dan mesej yang autentik.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

ipptar
jpk
rtm
japen
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top