PEMIMPIN SUPER: Membangun Legasi Masa Hadapan Organisasi | Kursus Kepemimpinan

Firman Allah

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

An-Nisa | 4:58

PEMIMPIN SUPER ®

Kursus Kepimpinan untuk membangun Jati Diri Pemimpin Masa Hadapan Organisasi. Seseorang individu menjadi pemimpin disebabkan oleh beberapa faktor. John C Maxwell melalui bukunya  Developing the Leader Within You menyatakan ada 5 peringkat kepemimpinan iaitu KEDUDUKAN, KEBENARAN, PENGHASILAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMUNCAK.

Walauapapun peringkat kepemimpinan seseorang individu, ia adalah suatu kedudukan yang mencabar. Mencabar minda, mencabar emosi, rohani dan juga fizikal.

Cabaran paling besar adalah bagaimana seseorang individu dapat membangunkan MINDSET PEMIMPIN berbanding MINDSET PENGIKUT. 

Peningkatan kerjaya memaksa seseorang individu berubah daripada menjadi seorang operator, kepada seorang pengurus dan ke tahap lebih tinggi sebagai seorang pemimpin. 

Kemahiran menjalankan operasi, mengurus dan kemahiran memimpin memerlukan aturan kemahiran yang berbeza.

Apabila seseorang individu berubah peranan daripada operator kepada pengurus dan seterusnya pemimpin tetapi kemahiran tidak berubah seiring dengan peranan ia akan mewujudkan situasi sukar buatnya.

Kursus PEMIMPIN SUPER ini direka bentuk bagi memenuhi keperluan itu dengan memperkenalkan konsep:

M: Masa Hadapan

Kepimpinan bermula MASA HADAPAN yang mahu dibina. Kejelasan MASA HADAPAN mempengaruhi tindakan.

B: Babit

Kepimpinan harus mampu membina hubungan erat dengan pengikut untuk BABITkan mereka dengan rancangan MASA HADAPAN.

A: ProAktif

Kepimpinan mengeluarkan potensi daripada dalam dirinya dan orangnya untuk capai prestasi terbaik. Ini dapat dilakukan dengan ambil ProAKTIF. 

HASIL AKHIR KURSUS

Pihak kami membangunkan program ini bagi memenuhi keperluan organisasi kerajaan mahupun swasta yang ingin mewujudkan pemimpin masa hadapan yang dapat memacu kejayaan organisasi ke tahap tertinggi. Anda ingin untuk warga kerja Anda menyertai program ini kerana apabila mereka keluar daripada program ini mereka dapat:

Bangunkan Mindset Pemimpin Super

Kebanyakan individu yang mendapat peluang untuk menjadi pemimpin bermula daripada seorang operator menjadi perancang, dinaikkan menjadi pengurus dan sekarang pemimpin. Setiap satu peranan mempunyai mindset tersendiri, di sini kita mahu ubah mindset operator kepada pemimpin

Membina Masa Hadapan Organisasi Cemerlang

Pemimpin gemilang adalah pemimpin dengan inspirasi membangun organisasi terbilang. Para peserta akan membangun pelan cetakan biru (blue print) untuk membina masa hadapan organisasi dengan gaya kepemimpinan terbaru.

Membina Pengaruh Untuk Capai Matlamat

Mengenal diri, mengenal kekuatan dan mengenal kelemahan. Memahami kaedah untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan memotivasi bagi membangun pasukan impian dalam mencapai matlamat disasarkan.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

uniten
pelaburanmara
maiwp
tnb
ilim

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top