Penulisan Berita dan Rencana | Penulisan Buletin

Firman Allah

“"Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu"

Al-Hujurat | 49 : 6

Penulisan Berita dan Rencana | Penulisan Buletin

Apabila Anda menulis sesuatu rencana untuk dalam mana-mana ruangan penulisan, ia bukan sahaja akan menaikkan imej diri Anda tetapi juga organisasi tempat Anda berfungsi serentak. Penulisan artikel dan rencana dapat memperkenalkan organisasi kepada khalayak dalam situasi yang terbaik dan berimej  positif di mata pembaca. 

Kaedah ini digunakan oleh organisasi sebagai cara mendorong kepada para kakitangan organisasi bagi berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka kepada kakitangan dalaman ataupun kepada orang luar.

Menyusun maklumat dari awal

Organisasi yang memberi pendedahan kepada setiap kakitangan teknik menulis berita dan rencana akan membantu setiap jabatan mendokumentasi perkembangan mereka dan dijadikan bahan cetak seperti buletin, buku sambutan ulang tahun dan bahan sebaran umum.

Mendorong sikap sayang dan hormat organisasi

Amalan organisasi antarabangsa mendorong kakitangan menulis berita dan rencana mencetuskan perasaan hormat, sayang dan menjaga nama organisasi. Ini adalah Kesan daripada melibatkan mereka dalam perkembangan organisasi secara dalam diam.

3 Komponen Penulisan

Bengkel Penulisan Artikel dan Rencana ini akan diperkenalkan 3 komponen penting dalam sesebuah penulisan artikel dan rencana iaitu:

KOMPONEN 1: Penulis

Mengenal apakah itu modal diri. Ia bertindak sebagai modal pusingan kepada penulis sebelum berkarya

KOMPONEN 2: Penulisan

Menguasai aspek penulisan berformat berdasarkan jenis akhbar dan majalah yang berada di pasaran. Mengalihkan teknik komersial ke dalam buletin jabatan

KOMPONEN 3: Pemasaran

Merancang titik temu di mana rencana itu akan muncul dan bagaimana ia dapat menarik perhatian pembaca

HASIL PEMBELAJARAN

Pihak kami membangunkan program ini bagi memenuhi keperluan organisasi kerajaan mahupun swasta yang ingin mewujudkan individu warga kerja yang positif, produktif dan efektif.

Anda ingin memastikan warga kerja organisasi Anda menyertai program ini kerana apabila mereka graduate daripada program ini mereka dapat:

Apakah Kelebihan Bengkel

  • Bengkel ini dikendalikan oleh pengamal dalam dunia penulisan komersial. Beliau menekankan 80 peratus praktikal dan 20 peratus teori

  • Pengalaman organisasi dan penerbitan komersial digabungkan. Ini menjadi nilai tambah kepada peserta dalam bengkel.

  • Result orientation yang tinggi ditekankan berdasarkan keperluan penganjur apabila diperlukan melalui saranan selepas bengkel.

  • Memahami bagaimana teknik penulisan majalah dan akhbar diamalkan oleh para pengamal media komersial dan non komersial

  • Menguasai cara menulis gaya majalah dan akhbar ke atas maklumat organisasi.

  • Merancang kaedah mencipta kejayaan-kejayaan menyiarkan rencana organisasi ke dalam buletin, akhbar dan majalah.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

instun
kpt
airselangor
ppum
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top