Penulisan Kertas Laporan dan Proposal Berkualiti

Firman Allah

“Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada – ‘Ulil-Amri’ (orang-orang yang berkuasa) di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka; dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu (terbabas) menurut syaitan kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu).”

Al Nisa' | 4 : 83

Penyediaan Minit Mesyuarat, Surat Rasmi dan Memo

Kursus Penulisan Kertas Laporan dan Proposal Berkualiti. Penulisan dokumen rasmi dan profesional organisasi berkaitan kerajaan adalah penting namun seringkali tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Hasil penulisan tidak mencerminkan keseluruhan aspek yang ingin didokumenkan khusus bagi menjamin maklumat-maklumat penting berkaitan dapat disusun dengan kemas.

Kesannya, gerak kerja organisasi ataupun jabatan menjadi tidak tersusun, maklumat tidak teratur dan seterusnya menggugah kredibiliti, imej dan jenama organisasi ataupun jabatan terbabit.

Melalui bengkel ini para peserta akan diberikan curahan pengalaman, teknik, rahsia, tip dan saranan bagi menulis Proposal dan laporan mengikut standard yang ditetapkan oleh agensi kerajaan. Ia disampaikan oleh para jurulatih berpengalaman bertahun-tahun dalam perkhidmatan awam dan mengaplikasikannya.

Konsep & Pendekatan Bengkel

Secara amnya, konsep yang akan digunakan sepanjang perlaksanaan bengkel ini adalah berkonsep latihan praktikal berkumpulan. Antara pendekatan dan teknik yang digunakan adalah:

  • Pembentangan perunding
  • Aktiviti
  • Dinamika kumpulan, perbincangan dan persembahan 
  • Penilaian diri pra dan pasca latihan
  • Pelan tindakan, pemantauan dan penilaian

HASIL PEMBELAJARAN

Program ini adalah khusus untuk para pegawai yang terlibat dengan penyediaan kertas laporan dan kertas kerja serta proposal untuk organisasi. Objektif kursus adalah untuk:

  • Membantu dalam menambahkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai pentadbiran dan pengurusan organisasi dalam bidang penulisan dokumen rasmi

  • Membantu dalam memastikan dokumen-dokumen rasmi yang dihasilkan oleh pegawai-pegawai pentadbiran dan pengurusan organisasi yang berkualiti tinggi. Membantu dalam memastikan imej, reputasi dan jenama organisasi ditingkatkan melalui penguasaan kemahiran penulisan dokumen rasmi

  • Membantu dalam memastikan pegawai yang terlibat terlatih untuk menulis Proposal dan laporan yang berkualiti tinggi dan diperakui.

Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

ipptar
jpk
rtm
japen
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top