Penyediaan Minit Mesyuarat, Surat Rasmi dan Memo

Firman Allah

“Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain),”

Al Insyirah | 94 : 5-7

Penyediaan Minit Mesyuarat, Surat Rasmi dan Memo

Kursus Penulisan dan Penyediaan Minit Mesyuarat, Surat Rasmi dan Memo mengikut pekeliling kerajaan. Penulisan dokumen rasmi dan profesional organisasi berkaitan kerajaan adalah penting namun seringkali tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Hasil penulisan tidak mencerminkan keseluruhan aspek yang ingin didokumenkan khusus bagi menjamin maklumat-maklumat penting berkaitan dapat disusun dengan kemas.

Kesannya, gerak kerja organisasi ataupun jabatan menjadi tidak tersusun, maklumat tidak teratur dan seterusnya menggugah kredibiliti, imej dan jenama organisasi ataupun jabatan terbabit.

Melalui bengkel ini para peserta akan diberikan curahan pengalaman, teknik, rahsia, tip dan saranan bagi menjalankan satu mesyuarat yang berkualiti dan efektif seterusnya pada masa yang sama berupaya menjadi pencatat dan penulis minit mesyuarat yang berwibawa.

Selain daripada itu juga mampu untuk menyediakan memo dan surat rasmi berkualiti mengikut piawaian ditetapkan oleh pekeliling kerajaan.

Konsep & Pendekatan Bengkel

Secara amnya, konsep yang akan digunakan sepanjang perlaksanaan bengkel ini adalah berkonsep latihan praktikal berkumpulan. Antara pendekatan dan teknik yang digunakan adalah:

  • Pembentangan perunding
  • Aktiviti
  • Dinamika kumpulan, perbincangan dan persembahan 
  • Penilaian diri pra dan pasca latihan
  • Pelan tindakan, pemantauan dan penilaian

HASIL PEMBELAJARAN

Program ini adalah khusus untuk para pegawai yang terlibat dengan penyediaan minit mesyuarat, surat rasmi dan memo untuk organisasi. Objektif kursus adalah untuk:

  • Membantu dalam menambahkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai pentadbiran dan pengurusan organisasi dalam bidang penulisan dokumen rasmi

  • Membantu dalam memastikan dokumen-dokumen rasmi yang dihasilkan oleh pegawai-pegawai pentadbiran dan pengurusan organisasi yang berkualiti tinggi. Membantu dalam memastikan imej, reputasi dan jenama organisasi ditingkatkan melalui penguasaan kemahiran penulisan dokumen rasmi

  • Membantu dalam meningkatkan keberkesanan operasi organisasi melalui penganjuran mesyuarat yang efektif dan berkualiti tinggi.


Semua Kursus Kami Boleh Dikendalikan Secara Bersemuka (Offline), Secara Dalam Talian (Online) dan Hibrid [Gabungan Online dan Offline]. Kami juga menyediakan Sistem Pembelajaran Online Secara Kendiri di www.belajarlah.my

Pelanggan Kami

ipptar
jpk
rtm
japen
ros

Ingin Kami Berikan Sebut Harga dan Proposal? Pohon Isi Borang Di Bawah

Panggilan yang sesuai buat Anda
Pohon masukkan nama seperti dalam Kad Pengenalan, First = Nama Sebenar dan Last = Nama Bapa
Pohon masukkan Nombor Telefon Bimbit dengan WhatsApp bagi memudahkan perhubungan
Pohon masukkan Emel selain daripada Emel Jabatan Kerajaan (jika ada) bagi melancarakan proses kami mengirimkan sebut harga.
Pilih satu ataupun lebih kursus yang ingin kami sertakan proposal dan sebut harganya
Pohon masukkan jumlah hari kursus yang ingin dijalankan
Pohon masukkan anggaran bilangan peserta
Jika ada tempat kursus cadangan pohon masukkan, namun jika tiada kosongkan
Pohon masukkan tarikh jangkaan mula kursus
Pohon masukkan tarikh jangkaan kursus tamat
Pohon masukkan 3 hasil akhir atau objektif kursus ini diadakan
Pilih satu ataupun lebih mode kursus yang ingin dilakukan
Translate »
Scroll to Top